Geosciences Seminar Wednesday, March 2, 2016 - 12:00 "Syn- to post-rift diapirism and minibasins of the Central High Atlas (Morocco): the changing face of a mountain belt" by Eduard Saura, Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA), will be held at room Sala d'Actes of Institut de Ciencies del Mar (ICM - www.icm.csic.es).
Geosciences Seminar Wednesday, February 24, 2016 - 12:00

"El Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserè (LEGEF) i les seves activitats" by Mar Tapia, LEGEF-IEC, will be held at room Aula of Institut de Ciencies del Mar (ICM - www.icm.csic.es).

Geosciences Seminar Wednesday, February 17, 2016 - 12:00 "Western Mediterranean Basins. A review of past work and open questions" by Marina Viñas, Institute of Marine Sciences, will be held at room Aula of Institut de Ciencies del Mar (ICM - www.icm.csic.es).
Geosciences Seminar Wednesday, February 10, 2016 - 12:00 "Negative diffusion in Shoreline Sand Waves and its implication on the long-term fate of nourishments" by Jaime Arriaga, UPC, will be held at room Aula of Institut de Ciencies del Mar (ICM - www.icm.csic.es). ABSTRACT:
Geosciences Seminar Wednesday, February 3, 2016 - 12:00

"Estudi per avaluar la capacitat de resuspensió de les portes d'arrossegament: Projecte d'unificació i canvi de tipus de portes de la flota de Palamós" by Pere Puig, ICM, will be held at room Sala d'Actes of Institut de Ciencies del Mar (ICM - www.icm.csic.es).