Geosciences Seminar Fri, 02/19/2016 - 13:15

"Estudi per avaluar la capacitat de resuspensió de les portes d'arrossegament: Projecte d'unificació i canvi de tipus de portes de la flota de Palamós" by Pere Puig, ICM, will be held at room Sala d'Actes of Institut de Ciencies del Mar (ICM - www.icm.csic.es).

RESUM:
La modalitat de pesca d’arrossegament consisteix en desplaçar per damunt del llit marí un art de pesca amb la finalitat d’atrapar dins d’una xarxa organismes vius d’interès comercial. Existeixen varies modalitats d’arts de pesca d’arrossegament i la que es practica a Catalunya s’anomena bou. Aquesta mena d’art consta d’una xarxa que es manté oberta mitjançant dues portes de ferro (antigament de fusta) unides per cables d’acer fins a l’embarcació o quillat. Les portes actuals poden arribar a pesar més d’una tona i actuen de pes per enfonsar l’art i també com a deflector per tal d’obrir la xarxa horitzontalment, podent estar separades entre si més d’un centenar de metres. Les portes i part inferior de la xarxa estan en permanent contacte amb els sediments marins i provoquen que durant el pas de les embarcacions aquests puguin ser remoguts i resuspesos, i que es formin núvols d’aigua tèrbola carregats de de fang al seu darrere. Per tal de mitigar aquest efecte en caladors de pesca molt freqüentats, en els quals s'havien observat una pèrdua considerable de sediment superficial, la confraria de pescadors de Palamós va decidir fer un estudi per avaluar quin model de porta resuspen menys i adoptar-lo per a la flota d'arrossegament de gamba vermella. A la xerrada us ensenyaré els resultats i les conclusions d'aquest estudi.