Geosciences Seminar Thu, 03/12/2015 - 15:25

"Bases de dades i exemple per les campanyes de sísmica" by Marcel·lí Farran will be held at room B92b of Institut de Ciencies del Mar (ICM - www.icm.csic.es)