Geosciences Seminar Fri, 02/19/2016 - 13:19

"Modelització analògica d´estructures salines complexes: Una eina important en interpretacions estructurals" by Oriol Ferrer, Universitat de Barcelona (UB) will be held at room Sala d'Actes of Institut de Ciencies del Mar (ICM - www.icm.csic.es).

ABSTRACT:
Els models analògics són una eina important per validar moltes de les interpretacions estructurals que es realitzen tant a partir de dades de camp com de subsòl (sísmica i altres mètodes geofísics). Aquesta tècnica permet d´una manera molt didàctica establir l´evolució cinemàtica dels sistemes geològics a partir de l´experimentació a escala dels sistemes naturals. Per fer-ho s´utilitzen diferents materials analògics entre els que s'inclouen sorres de quars de diferents granulometries, polímers de silicona amb diverses propietats mecàniques, plastilines, microsferes de vidre/ceràmica o pols de PVC entre d'altres. L'objectiu d´aquesta xerrada és donar a conèixer el flux de treball, metodologia i tècniques més recents que s´utilitzen en la modelització analògica d´estructures salines així com les possibilitats que ofereix aquesta tècnica de cara a la recerca. Per fer-ho s'utilitzaran diversos exemples naturals que inclouen casos amb tectònica salina en sistemes extensius, d´inversió, compressius, downbuilding i sistemes gravitacionals.  Sara Martínez-Loriente