Geosciences Seminar Wednesday, October 22, 2008 - 12:00

"Què son els metodes Electromagnètics? El projecte LAPIS: resultats" by Xavier Garcia

Geosciences Seminar Wednesday, October 15, 2008 - 12:00

"The structure and deformation of continental interiors and their margins: what we can learn by mapping their effective elastic thickness, Te." by Marta Pérez-Gussinyé from "IJA-CSIC"

Geosciences Seminar Wednesday, October 8, 2008 - 12:00

"Estratigrafia i estructura de la part externa del Golf de Cadis basades en dades de sísmica de reflexió multicanal migrades en profunditat pre-stack" by Sara Martínez

Geosciences Seminar Wednesday, October 8, 2008 - 12:00

"Quines estructures generen tsunamis al Golf de Cadis? Falles actives vs. esllavissades submarines" by Eulàlia Gràcia

Geosciences Seminar Wednesday, September 17, 2008 - 12:00

"Estudi de l'estructura sísmica del marge convergent de Nicaragua per inversió de temps de trajecte a partir de registres de Sísmica de Refracció i Reflexió de Gran Angle" by Adrià Meléndez and "Seismic data processing and interpretation on extensional context" by Montse Guzman